EFEKTIVNÍ VEDENÍ PORAD A WORKSHOPŮ V ONLINE PROSTŘEDÍ

Efektivní vedení online porad je klíčem pro úspěšné vedení lidí. Náš trénink vám poskytne potřebné nástroje a jistotu.

online trénink 16 hodin

Jednou z klíčových kompetencí každého manažera i teamleadera je umět efektivně vést porady a meetingy. Nebývá vůbec jednoduché dobře využít čas a dosáhnout cílů porady. Vyžaduje to specifické kompetence, obzvlášť v online prostředí, kde je vše výrazně složitější. V tomto kurzu se naučíte využívat potřebné digitální nástroje jak pro vedení online porad a meetingů, tak pro vedení workshopů online facilitaci. Získáte větší jistotu a natrénujete si potřebné dovednosti a kompetence.

Na kurzu se naučíte:

 • Efektivně připravit a vést porady a workshopy v online prostředí.
 • Dobře si strukturovat online workshop či poradu a jasně nastavit průběh, cíle, časový plán.
 • Využít digitální nástroje pro kvalitní prezentování na online workshopech a schůzkách.
 • Aktivně zapojovat všechny účastníky workshopů pomocí rozličných aktivit, online anket a dalších digitálních nástrojů.
 • Mnoho tipů a triků pro realizaci online workshopů a schůzek při využití nástrojů Mural, Google Jamboard, Microsoft Teams, Zoom a dalších.
 • Řešit problémy a specifika porad a schůzek v online prostředí.
 • Zajistit kvalitní technické nástroje a prostředí potřebné pro online porady a schůzky.
 • Využít další digitální nástroje pro efektivnější a kvalitnější online porady a schůzky.

Detailní obsah kurzu:

 • Ovládání a pokročilá práce s nástrojem Mural pro skupinovou práci v online prostředí, prezentování, hlasování, práci se schématy a strukturami, využívání šablon, práce s pozorností, zapojování účastníků v online prostředí atd.
 • Ovládání a pokročilá práce s nástrojem Microsoft Teams – vytváření pozvánek a událostí, vpouštění účastníků do schůzek, řešení problematických situací (rušení, zvuk, atd.), vytváření tzv. "break out rooms" – skupinek v rámci online hovoru a jejich moderování, práce s dalšími nástroji v rámci nástroje – tabule, hlášení se o slovo, zobrazení, nahrávání semináře, atd.
 • Ovládání a pokročilá práce s nástrojem Mentimenter – vtahování účastníků, hlasování, vytváření tzv. word cloudů, soutěže, ankety
 • Technická příprava pro online setkání: Dovednost kvalitně zajistit technické zázemí, nástroje a konkrétní techniku (počítač, mikrofon, kamery, připojení k internetu) tak, aby online porady, schůzky a workshopy probíhaly profesionálně a bez technických komplikací. Včetně dovednosti řešit za běhu konkrétní problémy, které se mohou objevit.
 • Prezentování v online prostředí: Dovednost umět v digitálním prostředí, na online schůzkách a workshopech profesionálně a přesvědčivě prezentovat, díky aktivnímu zapojení a využití jednotlivých nástrojů a zejména pochopení a osvojení si specifik, která s prezentováním v online prostředí souvisí.
 • Aktivní zapojování účastníků v online prostředí: Aktivně zapojovat všechny účastníky i u online schůzek a workshopů je jednou z největších výzev – účastníci se proto naučí různé techniky, nástroje a postupy, jak v online prostředí s využitím konkrétních nástrojů průběžně zapojovat všechny zúčastněné a zvětšit tak interaktivitu a efektivitu online setkání.
 • Schopnost vést hybridní schůzky: Další výzvou u online schůzek je dovednost zorganizovat setkání či poradu, kdy část účastníků je online a část fyzicky přítomná na jednom místě. Účastnici se naučí vést a řídit podobné typy porad, včetně digitálních dovedností, které potřebují pro zvládnutí specifických situací, které se u těchto typů setkání objevují.
 • Využívat mnoho dalších digitálních nástrojů pro efektivnější a kvalitnější online porady a schůzky.

Kurz je určený pro:

 • Pro všechny, kteří ve své práci využívají online prostředí a vedou porady, workshopy či jednání, anebo jsou účastníky takových porad. Ať už jsou to vedoucí týmů, projektoví manažeři, lektoři či členové týmů. Kurz je určen jak těm, kteří se chtějí zlepšit ve svých online dovednostech vedení porad, tak i s těm, co se s tímto tématem setkávají poprvé. 
Formát kurzu
 • kurz je veden interaktivní workshopovou formou, s aktivním zapojováním účastníků
 • je zaměřen na reálné situace a problémy, se kterými se můžete ve své praxi setkat
 • Pro účast na kurzu je nutné mít kvalitní připojení k internetu a funkční kameru i mikrofon.

Reference

 • "Pokud jsem na kurzu, jak vést online kurz, je velice přínosné, že mne lektor svým přístupem a způsobem vedení inspiruje. Ač se jednalo o poměrně dlouhé bloky, nenudila jsem se a Vojta mne udržel
  celou dobu aktivní a vnímavou. Díky.
  " Martina Pokorná
 • "Způsob jeho vedení, který byl velmi inspirativní, vtahující a nenudící. Zároveň velmi oceňuji širokou studnici zdrojů nejen z naší skupiny, se kterou odcházím."
 • "Výborné vedení a facilitování ze strany lektora, skvěle připravené podklady, velké množství zdrojů, lektor reagoval na aktuální náměty účastníků."
 • "Velmi citlivě vedený kurz, i já netechnický tip jsem se bavila a spoustu věcí se naučila s velkou lehkostí a okamžitým praktickým využitím. A navíc spousta zdrojů k další práci."

Po ukončení kurzu získáte certifikát o absolvování.

Pro přihlášení prosím využijte Identitu občana, anebo Datovou schránku fyzické osoby, ne OSVČ. Podrobný postup přihlášení najdete zde.

K přihlášení NEPOUŽÍVEJTE Datovou schánku OSVČ, využijte buď Datovou schánku fyzické osoby anebo Bankovní identitu. Vždy se přihlašujte přes počítač, přihlášení nefunguje přes mobil anebo tablet.

V případě komplikací s přihlášením Vám rádi pomůžeme - ozvěte se na telefon +420 731 157 919 anebo email kurzy@digisense.cz  .

Detailní postup přihlášení najdete zde.

Formát kurzu:

16 h kurz, ve formátu 2x 8h, online přes Microsoft Teams

Aktuální termíny kurzu: 

Běh duben: vždy v čase 8:30 až 17:30 ve dnech:

 • středa 17. dubna 2024
 • středa 24. dubna 2024

Uzávěrka přihlášek již 16. března 2024!

Nevyhovují Vám aktuální termíny? Dejte nám vědět a rádi vypíšeme nové termíny. 


Cena:

1 998 Kč s dotací MPSV, jinak 11 100 Kč

Počet účastníků:

max. 15

Lektor kurzu:

RNDr. Vojtěch Krmíček, PhD.

Pro přihlášení prosím využijte Identitu občana, anebo Datovou schránku fyzické osoby, ne OSVČ. Podrobný postup přihlášení najdete zde.

K přihlášení NEPOUŽÍVEJTE Datovou schánku OSVČ, využijte buď Datovou schánku fyzické osoby anebo Bankovní identitu. Vždy se přihlašujte přes počítač, přihlášení nefunguje přes mobil anebo tablet.

V případě komplikací s přihlášením Vám rádi pomůžeme - ozvěte se na telefon +420 731 157 919 anebo email kurzy@digisense.cz  .

Detailní postup přihlášení najdete zde.